Frågor och Svar inför behandling:

Vem behöver göra en konsultation?

Enligt en ny lag som gäller från den 1 juli 2021, måste du som kund boka en konsultation 48h innan du önskar injektionsbehandling!
Detta gäller alla nya kunder och även gamla kunder som ej varit hos oss på 6 mån eller önskar utföra en ej tidigare gjord injektionsbehandling.

 

Vad ska jag tänka på innan behandling med Filler?

Att tänka på innan behandling med Fillers:

 • Informerar mig alltid om ditt medicinska bakgrund.
 • Du får inte ha en pågående herpesinfektion.
 • Du får inte behandla om akne brutit ut på injektionsområdet.
 • Ej vara gravid eller amma.
 • Informerar mig om du någon gång fått en allergisk reaktion/chock.
 • Du får inte heller ha en pågående infektions sjukdom eller feber vid behandlingstillfället.

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Vanligast är rodnad, blåmärke och en viss svullnad. Ömhet och lätt klåda kan förekomma.

När ser jag resultatet av Fillers?

Med Fillers kan se resultat direkt, men svullnad och blåmärken kan förekomma och därför kan det dröja upp till två veckor innan du kan se själva slutresultatet.

När kan jag se resultatet efter en behandling med toxin?

Detta kan du oftast se redan efter ca 3 dagar upp till 2 veckor.

Vad menas med en Touch-up behandling med filler?

Genom att göra en uppföljande behandling efter ca 1-2 månader med filler kan du uppnå ett optimalt resultat som enligt undersökningar visar på ett mer långvarigt resultat.

Hur lång tid ska det gå mellan behandlingarna med toxin?

Minst 3 månader skall gå mellan behandlingarna med botox.

Hur gammal måste man vara för att få göra en behandling?

Du måste ha fyllt 18 år, myndig.

 

Ny lag den 1a juli 2021 – det här gäller för dig som kund

Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar. A.N SkinClinic lever upp till och välkomnar den nya lagen.

Den 1a juli 2021trädde äntligen den nya lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft (Läs mer om lagen på riksdagens hemsida)

Vad innebär det för dig som kund?

 • A.N SkinClinic (eller annan klinik) har inte lov enligt lagen att genomföra en injektionsbehandling förrän du efter betänketiden, om 2 dagar, har gett ditt samtycke till din planerade injektionsbehandling.
 • Du ska då veta: vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd samt väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Du ska även veta hur eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada ser ut. Information om detta finner du i de dokument som mailas till dig i anslutning till din konsultation. 
 • Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa till kliniken på 0470-30334 eller maila till oss: info@anskinclinic.se
 • A.N SkinClinic har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienter hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med behandling hos.
 • A.N SkinClinic är registrerad hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.
 • För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.

De övergripande förändringarna i lagen

 • Kompetenskrav på utförare
  • Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
 • Patientsäkerhet
  • Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen
 • Information till den enskilde
  • Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.
  • Betänketid och samtycke
    • Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar.
    • Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.